معنی و ترجمه کلمه technical escort به فارسی technical escort یعنی چه

technical escort


اسکورت فنى
علوم نظامى : پرسنل فنى متخصصى که همراه يک وسيله براى نصب يا اموزش يا کار انداختن ان حرکت مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها