معنی و ترجمه کلمه technical foul به فارسی technical foul یعنی چه

technical foul


خطاى فنى ،بازى با توپ واترپولو در حال ايستادن کف استخر،حفظ توپ واترپولو زير اب ،به تاخيرانداختن بازى واترپولو
ورزش : خطاى شروع بازى واترپولو پيش از اعلام داور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها