معنی و ترجمه کلمه technical language به فارسی technical language یعنی چه

technical language


زبان فنى
علوم مهندسى : زبان تخصصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها