طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technological changes به فارسی technological changes یعنی چه

technological changes


بازرگانى : تغييرات فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها