طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technomotorial skill به فارسی technomotorial skill یعنی چه

technomotorial skill


ورزش : مهارت تکنيکى - حرکتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها