طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tee off به فارسی tee off یعنی چه

tee off


شروع کردن ،اغاز کردن ،محکم زدن( با)on
ورزش : ضربه محکم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها