طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه teeth-grinding به فارسی teeth-grinding یعنی چه

teeth-grinding


روانشناسى : دندان قرچه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها