معنی و ترجمه کلمه telephotography به فارسی telephotography یعنی چه

telephotography


)telephotographic(عکسبردارى از مسافات دور
کامپيوتر : عکاسى از راه دور
الکترونيک : عکاسى راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها