طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه thallium به فارسی thallium یعنی چه

thallium


symb : Tl،(ش ).تاليوم ،عنصر فلزى مشتق از الومينيوم بعلامتTI
شيمى : تاليم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها