معنی و ترجمه کلمه the 5th inst به فارسی the 5th inst یعنی چه

the 5th inst


پنجم همين ماه ،پنجم بماه جارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها