طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the bird is p of that event به فارسی the bird is p of that event یعنی چه

the bird is p of that event


مرغ وقوع ان رويدادرا ازپيش احساس مى کند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها