معنی و ترجمه کلمه the departed به فارسی the departed یعنی چه

the departed


مردگان ،درگذشتگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها