طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the lesser bear به فارسی the lesser bear یعنی چه

the lesser bear


دب اصغر،خرس کوچکتر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها