معنی و ترجمه کلمه the north star به فارسی the north star یعنی چه

the north star


ستاره قطبى يا شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها