معنی و ترجمه کلمه the piping time(s)of peace به فارسی the piping time(s)of peace یعنی چه

the piping time(s)of peace


زمان صلح که بجاى موزيک جنگى نى وسازهاى ديگرمى نوازند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها