معنی و ترجمه کلمه theme song به فارسی theme song یعنی چه

theme song


(مو ).ملودى يا قطعه موسيقى تکرار شونده ،قطعه تکرارىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها