معنی و ترجمه کلمه thermal spring به فارسی thermal spring یعنی چه

thermal spring


چشمه اب گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها