معنی و ترجمه کلمه this tooth is very painful به فارسی this tooth is very painful یعنی چه

this tooth is very painful


اين دندان خيلى درد ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها