طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه this was a lesson for him به فارسی this was a lesson for him یعنی چه

this was a lesson for him


اين براى او عبرت شد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها