طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه time interval به فارسی time interval یعنی چه

time interval


فاصله زمانى
بازرگانى : فاصله زمانى
علوم نظامى : زمان طى شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها