معنی و ترجمه کلمه to be in demand به فارسی to be in demand یعنی چه

to be in demand


طالب داشتن ،خريدارداشتن ،مطلوب بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها