طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to be resolved به فارسی to be resolved یعنی چه

to be resolved


مصمم شدن ،تصميم گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها