معنی و ترجمه کلمه to black out به فارسی to black out یعنی چه

to black out


سياه کردن ،قلم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها