طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to call back به فارسی to call back یعنی چه

to call back


پس گرفتن ،بازخواندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها