طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to come into operation به فارسی to come into operation یعنی چه

to come into operation


داير شدن ،بکار افتادن ،قابل اجراشدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها