طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to cough down a speaker به فارسی to cough down a speaker یعنی چه

to cough down a speaker


باسرفه سخن گوينده را خاموش کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها