طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to fall aboard به فارسی to fall aboard یعنی چه

to fall aboard


تصادم کردن( با)،خوردن( به)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها