معنی و ترجمه کلمه to fold double به فارسی to fold double یعنی چه

to fold double


دولاکردن ،دوتاکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها