طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to fold up به فارسی to fold up یعنی چه

to fold up


تاه زدن وکوچک کردن ،پيچيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها