معنی و ترجمه کلمه to give priority to به فارسی to give priority to یعنی چه

to give priority to


تقدم دادن به ،پيشى دادن به ،مقدم دانستن بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها