طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to give the sack(to) به فارسی to give the sack(to) یعنی چه

to give the sack(to)


بيرون کردن ،روانه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها