معنی و ترجمه کلمه to keep score به فارسی to keep score یعنی چه

to keep score


حساب( بردوباخت ) بازى رانگاهداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها