معنی و ترجمه کلمه to lay up in a napkin به فارسی to lay up in a napkin یعنی چه

to lay up in a napkin


سود نگرفتن از،بى مصرف نگاه داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها