طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to lay up in a napkin به فارسی to lay up in a napkin یعنی چه

to lay up in a napkin


سود نگرفتن از،بى مصرف نگاه داشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها