معنی و ترجمه کلمه to overstrain oneself به فارسی to overstrain oneself یعنی چه

to overstrain oneself


زياد بخود فشار اوردن ،تقلاى زياد کردن ،خود را خسته کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها