طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to pick to piece به فارسی to pick to piece یعنی چه

to pick to piece


پاره پاره کردن ،سخت موردانتقادوعيبجويى قراردادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها