معنی و ترجمه کلمه to plant out به فارسی to plant out یعنی چه

to plant out


از گلدان در اوردن ودرزمين کاشتن ،درفاصله هاى معين کاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها