معنی و ترجمه کلمه to pulp coffee beans به فارسی to pulp coffee beans یعنی چه

to pulp coffee beans


دانه هاى قهوه را مغز کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها