طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to push down به فارسی to push down یعنی چه

to push down


سوى پايين زور دادن ،بطرف پايين هل دادن يا پرت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها