معنی و ترجمه کلمه to put one in the wrong به فارسی to put one in the wrong یعنی چه

to put one in the wrong


اشتباه( ياتقصير )کسيرا ثابت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها