معنی و ترجمه کلمه to rend laths به فارسی to rend laths یعنی چه

to rend laths


(چوب بريدن و )توفال ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها