طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to speak daggers به فارسی to speak daggers یعنی چه

to speak daggers


سخت سخت يا نيشدار گفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها