طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to take for granted به فارسی to take for granted یعنی چه

to take for granted


مسلم دانستن ،فرض مسلم گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها