طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to take pity on any one به فارسی to take pity on any one یعنی چه

to take pity on any one


بکسى رحم کردن ،براى کسى دلسوزى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها