طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to tear to shreds به فارسی to tear to shreds یعنی چه

to tear to shreds


ريزکردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها