معنی و ترجمه کلمه topping lift به فارسی topping lift یعنی چه

topping lift


ورزش : طناب وصل به دکل براى نگهدارى تير اصلى افقى
علوم دريايى : مهار بالايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها