معنی و ترجمه کلمه trade barriers به فارسی trade barriers یعنی چه

trade barriers


بازرگانى : موانع تجارى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها