معنی و ترجمه کلمه transmission gear به فارسی transmission gear یعنی چه

transmission gear


علوم مهندسى : چرخ دنده انتقالآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها