معنی و ترجمه کلمه transmission gear به فارسی transmission gear یعنی چه

transmission gear


علوم مهندسى : چرخ دنده انتقال


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها