معنی و ترجمه کلمه treatment facility به فارسی treatment facility یعنی چه

treatment facility


تاسيسات بهدارى
علوم نظامى : تاسيسات پزشکى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها