طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ultimate stress به فارسی ultimate stress یعنی چه

ultimate stress


تنش نهايى
معمارى : تاب
علوم هوايى : تنش يک تکه از ماده در لحظه گسستگى يا شکست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها