معنی و ترجمه کلمه ultimate tensile stress به فارسی ultimate tensile stress یعنی چه

ultimate tensile stress


علوم مهندسى : تنش کشش نهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها